Mini-cursus

Hieronder de Minicursus zoals vermeld in het blad
Management Team op 1-2-2015

De link naar het artikel: (helaas niet meer beschikbaar….)


minicursus-mind-mappenLigt uw creativiteit onder de stapel werk die u nog moet verzetten? Met een simpele Mind Map borrelt ze zo weer boven.

Succes gaat hand in hand met creativiteit. Niet voor niets dat ceo’s creativiteit als één van de belangrijkste eigenschappen van een manager beschouwen. Maar wat als u nou niet zo creatief bent? Of als uw creativiteit verloren gaat in de waan van de dag? Heeft u eigenlijk wel tijd om creatief te zijn?

Volgens trainer Rudy Rensink van MindMap.Nederland is in principe iedereen creatief, maar hebben we die eigenschap tijdens onze school- en studietijd grotendeels verloren. Creativiteit wordt vaak in verband gebracht met de rechter hersenhelft. Als kleuter zijn we daar nog volop mee bezig. Kleine kinderen scoren vaak heel hoog op creativiteit. Rensink: “Op school mogen we schilderen, tekenen, kleien en andere dingen doen die onze rechter hersenhelft stimuleren. Maar vanaf een jaar of vijf, zes is dat voorbij en moeten we cognitief leren. Onze rechter hersenhelft wordt daarna nauwelijks nog gestimuleerd. Onder volwassenen wordt nog maar twee procent als zeer creatief beschouwd.”

Leren is natuurlijk prima, maar dat we de rechter hersenhelft nauwelijks trainen is zonde. We verspillen daarmee een deel van onze hersencapaciteit. Want als we beiden hersenhelften gebruiken, kunnen we én informatie efficiënter opslaan én onze creativiteit ten volle benutten. Creatieve managers zorgen voor innovatie. CEO’s doen er dus heel verstandig aan daarop te selecteren. Maar de meeste managers werken vooral met hun linker hersenhelft en zijn helemaal niet creatief!

Zet die rechterhelft aan het werk!

Met Mind Mappen dwingen we onze rechter hersenhelft mee te denken, zegt Rensink. Dat heeft niet alleen als voordeel dat we creatiever worden, maar ook dat we grote hoeveelheden informatie makkelijker kunnen onthouden. Een Mind Map is niets anders dan een tekening met een boomstructuur. In het midden staat een centraal thema, vanuit daar lopen ‘takken’ naar relaties, plaatjes en begrippen. Met een Mind Map brengt u in korte tijd (soms enkele minuten) in kaart wat belangrijk en minder belangrijk is, en hoe zaken tot elkaar in verhouding staan. Mind Maps zijn onder meer te gebruiken om doelstellingen in kaart te brengen, een brainstormsessie vast te leggen, een takenlijst uit te werken of een planning inzichtelijk te maken. Voor wie expert wil worden in het Mind Mappen zijn er allerlei boeken en cursussen. Maar het is net zo leuk om het eerst zelf eens uit te proberen.

Maak uw eigen Mind Map

  1. Bedenk wat u in kaart wil brengen. Dat kunnen de sterktes en zwaktes van uw bedrijf of afdeling zijn (SWOT), uw eigen profiel op de arbeidsmarkt, een nieuw project waaraan u wilt beginnen of uw plannen voor het komende jaar.
  2. Neem een leeg vel papier of gebruik deze voorgedrukte mindmap. Het is handig en nuttig om met verschillende kleuren te schrijven maar het hoeft niet.
  3. Werk van binnen naar buiten. Schrijf binnenin het centrale idee, belangrijkste thema, of de naam van uzelf of uw afdeling.
  4. Schrijf vervolgens de belangrijkste doelen, sterktes en zwaktes, ambities of vervolgplannen op de takken rondom het midden. U mag ook een extra tak toevoegen als dat nodig is.
  5. Werk daarna de takken uit in subtakken. Daarop staan bijvoorbeeld de acties of middelen die nodig zijn, de mensen die meewerken, uw karaktereigenschappen (als de mindmap over uzelf gaat) of voorbeelden (als u een presentatie gaat geven).

mindmap-7-habits-700

Mind Map van een compleet boek: 7 Habits van Stephen Covey

Let op: gebruik zo min mogelijk woorden in de Mind Map, dat maakt de boodschap krachtiger en beter te onthouden. Het leukste en meest stimulerende is als u de begrippen tekent in plaats van opschrijft, of een combinatie van schrijven en tekenen. U hoeft daarvoor geen kunstenaar te zijn, als het maar herkenbaar is.

U kunt ook gezamenlijk een Mind Map maken, en bijvoorbeeld medewerkers laten meedenken over vervolgacties. Het voordeel van Mind Mappen tijdens vergaderingen is ook dat iedereen wordt uitgenodigd mee te denken, en niet alleen de mensen met een grote mond het woord voeren. Mooi aan zo’n gezamenlijke mindmap is ook dat hij meteen kan worden opgehangen, en zo dient als geheugensteun.

Als de Mind Map klaar is, heeft u een helder beeld van uw plan of analyse. U zult merken dat er met het tekenen en kleuren (hoe kinderachtig het ook lijkt) veel meer ideeën bovenkomen dan wanneer u wat notities of een document had geschreven.

Valkuil

Hoe goed uw eerste Mind Map ook bevalt, het creatieve denkproces komt pas na een aantal keer oefenen echt goed op gang, zegt Rensink. “Managers zien graag snel resultaat. Maar creativiteit verhogen kost tijd, net als leren lopen of schrijven. Je bent al jaren bezig met die andere manier van denken. Als je dat echt wilt veranderen moet je een paar maanden stug blijven oefenen.”

Voor wie de techniek echt goed onder de knie heeft is volgens Rensink the sky the limit. “Ik help cursisten met planningssystemen, voortgangscontrole, methodes om snel te beslissen, Mind Mappen voor functioneringsgesprekken, er is heel veel mogelijk.”

Tips

#Elevator pitch Als u een paar keer geoefend heeft met het Mind Mappen, is de methode heel geschikt voor bijvoorbeeld een elevator pitch. Wilt u uzelf of uw bedrijf op een netwerkborrel verkopen, maar wordt uw verhaal al snel te lang of onsamenhangend? Als u vooraf een Mind Map maakt en die voor ogen houdt, noemt u zonder aarzelen de belangrijkste punten.

#Functioneringsgesprek Laat voorafgaand aan een functioneringsgesprek uw medewerker een Mind Map maken van zijn of haar sterke en zwakke punten, wensen voor de toekomst, verbeterpunten voor het bedrijf. Maak zelf ook een Mind Map en leg die twee naast elkaar. Punten die anders misschien moeilijk bespreekbaar zijn, zoals verschillen in verwachtingen of kritiek, komen zo vanzelf aan bod.

Meer weten over Mind Mappen?

Ruud Rensink is opgeleid door MindMap-goeroe Tony Buzan en geeft diverse trainingen. Op de website MindMap.Nederland zijn cursussen en boeken over het onderwerp te vinden.

En hier vertelt Tony Buzan zelf over de kunst van het Mind Mappen.